fbpx

With our new packing facility in the Showstone production area of Thailand we are now packing and shipping 6 containers per month worldwide. Our current stock of Showstones is listed online and is updated weekly. Due to high demand we now offer our customers both local and overseas the option of purchasing individual Showstones which we ship by truck inland or by LCL overseas.The high quality sculpted Showstones are often used in combination with our Bali style stone, cobblestones, imported Italian gravel and Nidagravel mats. Please look at our products page to see these items used in our projects.

ด้วยการผลิตสินค้า และการบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เราสามารถก้าวเป็นผู้นำด้านการส่งออกหินโชว์จากประเทศไทยไปทั่วโลก ซึ่งมียอดการส่งออกเฉลี่ย 6 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน ด้วยระบบการทำงานแบบออนไลน์ ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการหินอัพเดตได้ทุกอาทิตย์ และด้วยความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดส่งสินค้า โดยเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั้งทางรถบรรทุกสำหรับลูกค้าภายในประเทศ และส่งออกทางเรือสำหรับลูกค้าต่างประเทศโดยทั้งแบบ LCL และ FCL ทั้งนี้การเลือกตกแต่งสถานที่หรือบ้านโดยใช้หินโชว์แล้ว ยังสามารถเลือกใช้หินชนิดต่างๆ ควบคู่กันได้ทั้งหินสไตล์บาหลี หินลูกเต๋าปูถนน หินกรวดนำเข้าจากอิตาลีพร้อม Nidagravel Mat ® ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าเวบไซค์ของเรา