fbpx

Etna Lavastone หินภูเขาไฟ

Etna Lavastone sawn for footpaths and outdoor walkways หินภูเขาไฟปูพื้นทางเดินภายนอก บำรุงรักษาง่าย

Share This Post

Etna Lavastone is volcanic eruption often result in molten stone -called Lava- flowing down the slopes. When it solidifies contained gases do escape leaving holes behind, in a Lava type such as Etna Lava shown here, these holes are not connected. The permeability is very low, so ground water don’t flow easily through it. Surface holes indicate a high porosity, which combined with the extreme low permeability and the relative high sulfur contents blocks the forming of algae and fungi. Sand and dust deposited in the holes will dry in full sun light and blow away with the wind, otherwise it may be easily vacuumed. All together a very low maintenance floor covering.

Lavastone or trade name etna lavastone for pool coping or outdoor used

Stone is suitable for in and outdoor use, non-slippery and quite cool in the full sun due to the air-pockets in the surface holes. Stone is very hard, high iron contents and resistant against scratching.

In a well coordinated landscape design, a walkways represents much more than connecting two areas. It must reflect and complement the total design character made by the architect. Form, shape, colour will blend in, or enhance the overall setting as seen in the eye of the landscape artist. Besides the beauty effect, durability, maintenance and safety also do play an important role.

Etna Lavastone, a volcanic rock, used either a in freeform shape or rectangular tiles can offer all the above, and at a very reasonable price.

จำหน่ายหินธรรมชาติ, หินธรรมชาตินำเข้า, หินปูสระว่ายน้ำ, หินปูถนน, หินลูกเต๋า, หินปูพื้น, หินปูผนัง, หินตกแต่ง, หินทราย, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินบาหลี, หินซูกาบูมิ, หินปูพื้นระเบียง, หินภูเขาไฟ, หินชนวน, หินลามสโตน, หินวีเนียร์, หินปูหลังคา, หินโมเสค, หินกรวด, หินบ่อน้ำพุ, หินปูภายใน, หินปูภายนนอก, หินทางเดิน, หินตกแต่งสวน, หินกรุผนัง, หินปูผนัง, นักออกแบบ, สถาปนิก, คลับเฮาส์, โรงแรม, รีสอร์ท Natural Stone Supplier, stone import, swimming pool tiles, natural stone pool tiles, natural stone pavers, natural stone cobblestone, basalt cobblestone, flooring, wall cladding, decoration stone, sandstone, marble, granite, bali stone, sukabumi, volcanic stone, slate, roofing slate, limestone, veneer stone, natural stone mosaic, pebbles, splits, fountain stone, interior wall cladding, exterior wall cladding, interior floor, exterior floor, walkway, gardening, pool terrace, pool deck, cladding, designer, architect, club house, hotel, resort

หินภูเขาไฟ คือหินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัว และตกผลึกของหินหลอมเหลวที่ไหลขึ้นมาบนผิวโลก ที่เราเรียกกันว่า ลาวา (Lava) ที่ไหลขึ้นมาสู่บนผิวโลกหรือใกล้ผิวโลกจากระเบิดของภูเขาไฟ จึงทำให้ลักษณะการเกิดหินอัคนีภูเขาไฟมีลักษณะที่มีเนื้อหินที่ละเอียด เพราะอัตราการเย็นตัวและตกผลึกของหินหลอมเหลวเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้หินอัคนีภูเขาไฟมีเนื้อหินหรือขนาดผลึกที่ละเอียด

Etna Lava stone for outdoor floor หินภูเขาไฟ หินธรรมชาติ หินตกแต่ง

หินภูเขาไฟ Lavastone สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานตกแต่งทั้งงานภายใน และภานนอก อาทิเช่น งานปูพื้น ปูผนัง ปูทางเดินระเบียงรอบบ้าน หรือโรงจอดรถ Etna Lava Tumbled สำหรับปูระเบียงทางเดินภายนอก

Etna Lavastone tumbled for driveway and walkway outdoor หินภูเขาไฟโม่ขอบสำหรับงานปูพื้นและปูถนน แข็งแรง ทนทาน

การออกแบบภูมิสถาปัตย์ ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ และการใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน ควบคู่ไปกับความสวยงามและการใช้งานได้จริง และการออกแบบทางเดินก็เป็นอีกหนึ่งส่วนในการออกแบบภูมิสถาปัตย์ เพราะฟังก์ชั่นหลักของทางเดินนั้น คือใช้สำหรับเดินเชื่อมพื้นที่จากส่วนหนึ่งไปยังส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยหลักต่างๆ ในการออกแบบ อาทิเช่น ความสวยงาม โทนสี ความทนทาน ความปลอดภัยในการใช้งาน และการบำรุงรักษา

Etna Lavastone for outdoor footpath at Baba Beach Phuket resort หินธรรมชาติภูเขาไฟสำหรับปูพื้นภายนอก

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Design & Photography

Polished Black Pebbles

Polished Black pebbles provide the magic finishing touch to unique designs. They can be used to add the perfect touch to a landscape design, or for completing the indoor architecture.

landscape design
Design & Photography

Architect Corner

Each month HSN publishes on its Facebook HinSaengNakorn some excellent work done by architects cooperating with our company in various parts of the world. It offers a look into modern top